بچه ها سلام اينم يه شعر قشنگ که آبجی ما فرستاده03.gif

 

در فلق بود که پرسيد سوار-----06.gif

                                    آسمان مکثی کرد-----20.gif

رهگذر شاخه نوری که به لب داشت به تاريکی شنها بخشيد ....05.gif

                                                   و به انگشت نشان داد سپيداری و گفت----33.gif

نرسيده به درخت......15.gif

           کوچه باغیست که از خواب خدا سبزتر است----31.gif

                و در آن عشق به اندازه پرهای صداقت آبيست----01.gif

                                               می روی تا ته آن کوچه که از پشت بلوغ.........26.gif

 سر به در می آرد پس به سمت گل تنهايی میپیچی------11.gif

قدم مانده به گل...........02.gif

                 پای فواره جاوید اساتیر زمین می مانی ........14.gif

                                                      و تو را ترسی شفاف فرا می گیرد-------20.gif

در صمیمیت سیال فضا خش خشی می شنوی------27.gif

                            کودکی می بينی رفته از کاج بلندی بالا .....05.gif

                                   جوحه بردارد از شاخه نور............15.gif

                                                                  و از او می پرسی ......34.gif

خانه دوست کجاست 06.gif33.gif

/ 6 نظر / 6 بازدید
پوريا

سلام خيلی وبلاگ باحالی داری

سينا

سلام/وبلاگ محشری داری/به من هم سر بزن/پوستر و کلیپ جديد گذاشتم/نظر يادت نره

رها

نيايش: دستي افشان تا ز سر انگشتانت صد قطره چكد هر قطره شود خورشيدي باشد كه به صد سوزن نور شب ما را بكند روزن روزن ما بي تاب و نيايش بي رنگ از مهرت لبخندي كن بنشان بر لب ما باشد كه سرودي خيزد در خورد نيوشيدن تو ما هسته ي پنهان تماشاييم ز تجلي ابري كن بفرست كه ببارد بر ما باشد كه به شوري بشكافيم باشد كه بباليم و به خورشيد تو پيونديم ما جنگل انبوه دگرگوني از اتش همرنگي صد اخگر برگير بر هم تاب بر هم پيچ شلاقي كن و بزن بر تن ما باشد كه ز خاكستر ما در ما جنگل يكرنگي بدر ارد سر چشمان بسپرديم خوابي لانه گرفت نم زن بر چهره ي ما باشد كه شكوفا گردد زنبق چشم و شود سيراب از تابش تو وفروافتد بينايي ره گم كرد ياري كن و گره زن نگه ما و خودت با هم باشد كه تراود در ما؛همه تو ما چنگيم هر تار از ما ؛دردي سودايي زخمه كن از ارامش نا ميرا؛ما را بنواز باشد كه تهي گرديم؛اكنده شويم از والانت خاموشي ايينه شديم؛ترسيديم از هر نقش خود را در ما بيفكن باشد كه فرا گيرد هستي ما را؛و دگرنقشي ننشيند در ما

رها

هر سو مرز هر سو نام رشته كن از بي شكلي گذران از مرواريد زمان و مكان باشد كه نماند مرز؛كه نماند نام اي دور از دست ! پر تنهايي خسته است گهگاه شوري بوزان باشد كه شيار پريدن در تو شود خاموش.

رها

يه پيشنهاد/يه قسمتي بگذاريد براي طرح سوال /حالا از طرف هر كي كه اين وبلاگ رو ميشناسه و بهش سر ميزنه/يعني يه گفتگوي اماري

هادی

سلام خوب چیزی بود در حقیقت باید گفت قشنگ بود و بسیار زیبا برا ابجیت هم سلام برسون یا مرتضی علی